SKPC

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRO NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Specializuotos pagalbos centrų bei Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro pirmininkė, Specializuotos pagalbos centro koordinatorė Elvyra Lasskaja.
„Pastarojo meto įvykiai, tai ką matome viešumoje rodo, kad smurto problema yra ypač aktuali ir jai turi būti skiriamas svarus dėmesys. Pranešimų apie smurtą šeimose daugėjimas rodo didėjančią visuomenės netoleranciją smurtui, augantį pilietiškumą. Kartu įpareigoja suteikti efektyvią pagalbą smurto aukoms, todėl specializuotos pagalbos centrų vaidmuo tik didėja“. Pagrindinis mūsų veiklos principas – suteikti emocinę paramą, kai žmogus yra psichologinėje krizėje, neranda išeities. Suteikti artimą ir žmogišką ryšį, kad jis galėtų su kuo nors pasikalbėti, kad nesiimtų kažkokių drastiškų veiksmų, nepereitų prie savižudiškų veiksmų ar smurto prieš aplinkinius. Kad jis kuo daugiau išsakytų savo nerimo, savo baimių, savo rūpesčių. Tai yra smurto ir savižudybių prevencija“- – susitikime sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė.
Specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje nuo 2012 metų teikia konkurso būdu atrinktos nevyriausybinės organizacijos, vykdančios specializuotos pagalbos centrų funkcijas. Šiuo metu specializuotą kompleksinę pagalbą visoje Lietuvoje teikia 17 nevyriausybinių organizacijų – specializuotos pagalbos centrų.
Smurto artimoje aplinkoje statistika ir toliau šiurpina visuomenę. Lietuvos policijos duomenimis, 2016 m. užregistruoti 66 547 iškvietimai dėl smurto artimoje aplinkoje, pradėta 10 890 ikiteisminių tyrimų. Pernai Lietuvos teismuose nagrinėtos 4703 bylos, kuriose asmenys kaltinami smurtavę artimoje aplinkoje. Buvo išnagrinėtos 4 mažamečių nužudymo, 41 savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymo, 33 sunkaus mažamečio, savo vaiko ar motinos, tėvo sveikatos sutrikdymo, 145 – nesunkaus sveikatos sutrikdymo bylos.
Nuotraukose : pasitarimai SADM, susitikimas su SADM ministru L.Kukuraičiu

17458150_433610093651949_1801875948286687340_n
17553439_433608926985399_3232172103717004460_n
17553439_433608926985399_3232172103717004460_n1
17554285_433609396985352_7808789609959737734_n
17629767_433609526985339_4082905007508698784_n

Kovai su smurtu Lietuvoje 2011 m. gruodžio mėn. įsigaliojo „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas“ , kurio tikslas – įtvirtinti, smurtą patyrusio asmens apsaugą, siekti, kad būtų kuo greičiau įvertinta smurtautojo padaryta veika. Šio įstatymo pagrindinė paskirtis – prevencinė  padėti smurto aukai iškart, tuo momentu.
Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas  ir Specializuotos pagalbos centrų programą, buvo įsteigti  centrai (SPC), veikiantys visoje Lietuvoje teritoriniu principu. Visas centrų sąrašas ir jų aptarnaujamos teritorijos: http://www.lygus.lt/spc-ontaktai/

Svarbiausia SPC užduotis – pasiūlyti smurto artimoje aplinkoje aukai pagalbą. Į  SPC gali kreiptis pati auka, gali tai padaryti artimieji, apie smurto artimoje aplinkoje atvejį gali pranešti ir bet kuris pilietis  .

Anykščių  Specializuotos pagalbos centras (SPC), ( Projekto sutarties Nr. A3–11  Projektas finansuojamas  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ) veikiantis prie asociacijos Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras(AMUIC)  teikia kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jo šeimos nariams. T.y:

*  Susisiekiame telefonu ir išsiaiškiname esamą padėtį;

  • siūlome pagalbą ir emociškai palaikome;
  • suteikiame psichologinę pagalbą;
  • teikiame pirminę teisinę pagalbą;
  • tarpininkaujame gaunant antrinę teisinę pagalbą;
  • informuojame visais rūpimais klausimais ir konsultuojame;
  • tarpininkaujame kreipiantis į valstybinės bei savivaldybių įstaigas ir institucijas;
  • su smurtą patyrusiu asmeniu suderiname jam priimtiniausią tolesnės kompleksinės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroniniu paštu ar susitikus).

Kompleksinė pagalba teikiama nemokamai darbo dienomis nuo 8 .00 val. iki 17.00 val.  Adresas:   J.Biliūno g.7, Telefonas 8 615 45464

Kur kreiptis?

Jei patiriate bet kokios rūšies ar formos smurtą, arba pažįstate ką nors, kas tai patiria, nebijokite kreiptis profesionalios pagalbos į psichologą, teisininką, medicinos įstaigą, policiją.

Bendrasis pagalbos telefono numeris
Jeigu reikia skubios pagalbos, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite smurto šeimoje atvejį. Plačiau apie bendrąjį pagalbos telefono numerį galite sužinoti interneto tinklalapyje www.sos112.lt

Valstybės garantuojama teisinė pagalbawww.teisinepagalba.lt

Sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas svarbi teisinė pagalba nukentėjusiajam. Užtikrinant tinkamą jų pažeistų teisių ir įstatymų saugomų interesų gynybą, ypač svarbi valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurios teikimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos

Teisinė pagalba Anykščiuose:

Nemokama pirminė teisinė pagalba teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos teisininkas   tel. 8 381 50744

Bendrasis pagalbos telefono numeris          112

Jeigu reikia skubios pagalbos, skambinkite šiuo numeriu ir praneškite smurto šeimoje atvejį. Plačiau apie bendrąjį pagalbos telefono numerį galite sužinoti interneto tinklalapyje   www.sos112.lt

Valstybės garantuojama teisinė pagalbawww.teisinepagalba.lt

Policijos pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372 arba el. p. artimas.smurtas@policija.lt

Utenos aps. VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas 8 800 20 112

„Pagalbos moterims linija” emocinė parama telefonu 8 800 66366 (kasdien 10-21 val.) ir internetu pagalba@moteriai.lt (atsako per 3 d.)

Vilties linija , tel. 8 800 60700

( kasdien visą parą )

Atsimink:

Nei vienas asmuo jokiomis aplinkybėmis neturi teisės Tavęs mušti ar įžeidinėti. Tu ir Tavo vaikai turi teisę gyventi ramiai ir saugiai savo namuose. Niekada nesusitapatink savęs su aukos vardu.

Nenuleisk rankų, neleisk savęs žlugdyti. Gink save ir savo teises, tada ir kiti jas gins.

Renginiai:

• 2015-11-20                   Susitikimas su Anykščių PK, VTAS, Švietimo skyriaus darbuotojomis, priemonių aptarimas

• 2015 11 25                   Susitikimai su Anykščių A. Vienuolio progimnazijos moksleiviais , akcija miesto centre, susitikimas su miesto gyventojais AMUICo patalpose. Apvalaus stalo diskusija prie arbatėlės ‘‘Ką naujo į mūsų gyvenimą   įnešė Smurto artimoje aplinkoje mažinimo  įstatymas ‘‘Dalyvauja Anykščių PK, VTAS, SPC darbuotojai.

• 2015-11-26                   Susitikimas su Molėtų PK, VTAS, priemonių aptarimas

• 2015-11-27                   Susitikimai su Kavarsko vid. mokyklos moksleiviais, akcija miestelio centre, susitikimas su seniūnijos  gyventojais seniūnijos patalpose. Apvalaus stalo diskusija prie arbatėlės ‘‘Ką naujo į mūsų gyvenimą   įnešė Smurto artimoje aplinkoje mažinimo  įstatymas ‘‘ Dalyvauja Anykščių PK, VTAS, SPC darbuotojai.

• 2015-12-01                  Susitikimai su Troškūnų vid. mokyklos moksleiviais, akcija miestelio centre, susitikimas su seniūnijos  gyventojais seniūnijos patalpose. Apvalaus stalo diskusija prie arbatėlės ‘‘Ką naujo į mūsų gyvenimą   įnešė Smurto artimoje aplinkoje mažinimo  įstatymas ‘‘ Dalyvauja Anykščių PK, VTAS, SPC darbuotojai.

• 2015-12-04                   Susitikimai su Molėtų pradinės  mokyklos moksleiviais, akcija miesto centre. Dalyvauja Molėtų ir Anykščių  PK, VTAS, SPC darbuotojai.

• 2015-12-07 
                 Akcija Alantos (Molėtų raj.) miestelio centre, susitikimas su seniūnijos  gyventojais seniūnijos patalpose. Apvalaus stalo diskusija prie arbatėlės ‘‘Ką naujo į mūsų gyvenimą   įnešė Smurto artimoje aplinkoje mažinimo  įstatymas ‘‘ Dalyvauja Molėtų ir Anykščių  PK, VTAS, SPC darbuotojai.

• 2015-11-25-30             Anykščių rajono moksleivių rašinių  ir piešinių konkursas „ Mano draugiška šeima“ SPC, VTAS.

• 2015-12-01-10              Anykščių rajono mokinių geriausių rašinių publikacija spaudoje, piešinių parodėlių organizavimas, nugalėtojų apdovanojimai, SPC, VTAS, PK.

Nuotraukos iš 2015 ir 2016 m. renginių:

20160405_102255
DSCF2499
IMG_0004
IMG_3309
SAM_1920