Projektai

VYKDYTI PROJEKTAI:

 • 2008-2023 m. vykdomas projektas „Anykščių rajono Senjorų klubas (dienos užimtumo centras rajono pagyvenusiems asmenims), finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės.
 • 2022 m. gautos subsidijos iš SPPD: 1. Subsidija, skirta padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti.
 • 2022 m. vykdomas projektas ,,Aktyvūs senjorai sveiki senjorai kūnu ir siela“, finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės
 • 2022 m. vykdomas projektas „Gyventojų saugumo jausmo skatinimas per pilietiškumą bei prevencinį švietimą“, finansuojamas Anykščių rajono savivaldybes.
 • 2020-2023 m. vykdomas projektas ,,Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą“, finansuojamas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • 2012 m. iki dabar   vykdomas projektas Specializuotos kompleksinės pagalbos centras“ (aptarnaujami Utenos, Molėtų ir Anykščių rajonai), finansuojamas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 • 2014 m.- 2016 m. Projektas „socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų (re)integravimas į darbo rinką“. Projektas finansuojamas  SADM ir  ESFA
 • 2018 m.- 2019 m  Projektas „Oi, tik duokit mums šansą!“ Projekto tikslas- sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje . Projektą finansuoja ESFA
 • 2013- 2015 m. Projektas „socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų (re)integravimas į darbo rinką“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.
 • 2012m. rugpjūčio 1d.-2014 m. liepos 31d. Grundtvig senjorų savanorystės projektas ”Explore your environment with senior volunteering“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Sutarties nr. –LLP-GRU-SP-2012-LT-00001.
 • 2013m. Projektas su Švedijos Gnosjo miesto bičiuliu klubu „Socialinių paslaugų plėtojimas“, finansuojamas Švedijos instituto.
 • 2012-2015 m. Projektas „ Specialiųjų paslaugų centras Utenos apskrityje.“ Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • 2011 m. Projektas, „Tolerancija ir lygybė – visą gyvenimą trunkantis senjorų mokymasis“, su Italijos Vercelli miesto senjorais. Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.
 • 2010-2012 m. „Smurto prieš moteris mažinimas Anykščių rajone“. Projektą finansavo SADM.
 • 2009 m. „Smurto prieš moteris šeimoje mažinimas“. Projektą finansavo SADM.
 • 2009 -2014 m. Senjorų klubas. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė.
 • 2008 m. Projektas „Pasidalinkime Šv. Kalėdų džiaugsmu ir gerumu“. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė. Organizuotuose renginiuose rajono seniūnijose ir mieste dalyvavo 593 vaikai iš soc. remtinų šeimų ir 324 vieniši ir neįgalūs asmenys.
 • 2008 m. „Smurto prieš moteris šeimoje mažinimas“. Projektą finansavo SADM.
 • 2007-2008 m. „Moterų socialinių įgūdžių ir karjeros formavimas, siekiant sustiprinti jų socialinį statusą, savarankiškumą ir teigiamą savęs vertinimą“. Projektą finansavo ESF. Mokymuose dalyvavo 120 moterų. Projektas buvo įtrauktas į regiono lyderių sąrašą.
 • 2007 m. Projektas „ Paskleiskime Šv. Kalėdų šviesą ir šilumą kiekvienuose namuose“. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė. Organizuotuose renginiuose rajono seniūnijose ir mieste dalyvavo 593 vaikai iš soc. remtinų šeimų ir 324 vieniši ir neįgalūs asmenys.
 • 2006 m. Vaikų vasaros poilsio užimtumo stovyklos. Projektą finansavo JAV ir Baltijos partnerystės fondas.
 • 2006 m. Projektas „Džiaugsmas gyventi“. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė.
 • 2006 m. Projektas „Anykščių rajono moterų poreikių nustatymas bei jų įgyvendinimo perspektyvos “. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė.
 • 2006 m. Projektas „Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro socialinės ir visuomeninės veiklos plėtojimas per viešųjų darbų programą“ . Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė ir Anykščių Darbo birža.
 • 2006 m. Įsteigtas Anykščių rajono socialinių paslaugų centras „Kartų tiltas“. Projektą finansavo SADM.
 • 2005 m. Vaikų vasaros poilsio užimtumo stovyklos. Projektą finansavo JAV ir Baltijos partnerystės fondas.
 • 2005 m. Projektas „Anykščių raj. moterų aktyvumo didinimas, įtraukiant jas į visuomeninę veiklą“. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė.
 • 2005 m. Projektas „Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro socialinės ir visuomeninės veiklos plėtojimas per viešųjų darbų programą“. Projektą finansavo Anykščių raj. savivaldybė ir Anykščių darbo birža.
 • 2005 – 2006m. Dalyvavome asociacijos „Moterys ir verslas Lietuvoje“ INTEREG IIIB vykdomame projekte “Moterų verslo skatinimas Baltijos Jūros regione“.