Smurto prieš moteris mažinimo projektai

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  nuo 2012 m. iki šiol vykdo SADM finansuojamą smurto artimoje aplinkoje mažinimo projektą „ Anykščių specializuotos pagalbos centras “. Veikla vykdoma Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonuose. Projekto tikslas:  mažinti  smurtą artimoje aplinkoje ir teikti kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims SPC  informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus,  suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą.  Vykdoma smurto prevencija , organizuojami priešsmurtiniai  renginiai  visuomenei.