Specializuotos Pagalbos Tarnyba

Specializuotos pagalbos tarnyba padės Tau ar Tavo artimajam nukentėjusiam nuo nusikaltimo.

Šalyje darbą pradeda specializuotos pagalbos tarnybų, kurios teiks akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems žmonėms, tinklas. Jis padės užtikrinti, kad operatyviai būtų suteikta profesionali pagalba nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Specializuotos pagalbos tarnyba, operatyviai suteiks profesionalią pagalbą atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius. Nemokamai suteiks informaciją apie nukentėjusio asmens teises ir jas galinčias užtikrinti institucijas, teiks emocinę ir psichologinę pagalbą arba ją suorganizuos, prireikus parūpins laikiną apgyvendinimą, informuos apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir kitą pagalbą.

Pagalbos tarnyba atliks šias funkcijas:

 • įvertins nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, sudarys pagalbos priemonių planą;
 • teiks informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti;
 • teiks informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;
 • teiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuos;
 • organizuos nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą;
 • teiks informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;
 • nukentėjusio asmens prašymu organizuos jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;
 • informuos nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodys kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;
 • teiks informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas (nurodys juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir jų teikiamą pagalbą.

Į pagalbos tarnyba gali kreiptis:

 • pats nukentėjęs asmuo,
 • kitas asmuo, gavęs nukentėjusio asmens sutikimą.

Pagalba nukentėjusiems asmenims teikiama nemokamai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. mob. tel. 8 668 21166; el. paštu: anpagalba@gmail.com  arba atvykus adresu: J. Biliūno g. 7, Anykščiai.

Žinokite savo teises. Kreipkitės, mes pasiruošę Jums padėti!